Các xưởng dịch vụ chính thức được kiểm định xe cơ giới

Tin vui cho cho những người sẽ và đang sở hữu xe hơi đó là sắp tới đây các xưởng dịch vụ của các hãng xe hơi sẽ được phép kinh doanh thêm dịch vụ kiểm định xe.
Các xưởng dịch vụ chính thức được kiểm định xe cơ giới

Điều này sẽ giúp chúng ta chủ động và thuận tiện hơn khi đi đăng kiểm xe, vừa có thể đặt lịch bảo dưỡng, kiểm định. Nếu lúc kiểm định mà phát hiện xe có hư hỏng gì đó thì sửa chữa luôn ngay tại xưởng, vô cùng tiện lợi.

Trước đây, Nghị định số 139/2018/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới quy định: Tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới phải ĐỘC LẬP VỀ PHÁP LÝ VÀ ĐỘC LẬP VỀ TÀI CHÍNH với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới. (Khoản 2, Điều 4)

Trong khi đó, Điều 4 của Nghị định số 30/2023/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 139/2018/NĐ-CP) được ban hành ngày 8/6/2023 đã bãi bỏ yêu cầu độc lập về pháp lý và tài chính nêu trên. Điều này có nghĩa là hiện nay các hãng xe, xưởng dịch vụ 3S/4S, gara chuyên nghiệp đã có thể đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Thông tin chi tiết các Nghị định nêu trên:
 

Nghị định 139/2018-NĐ-CP

Nghị định 30/2023/NĐ-CP

(Theo tinhte.vn)

Chia sẻ