Kỹ thuật

Kỹ thuật ô tô, xe máy, nguyên lý hoạt động, sửa chữa xe. Các thông tin về công nghệ ứng dụng trên xe