"Giải mã" những biển số xe đặc biệt tại Việt Nam

Ngoài những biển số "trắng", "vàng" thì còn nhiều biển số đặc biệt được lưu hành tại Việt Nam không phải ai cũng biết.
"Giải mã" những biển số xe đặc biệt tại Việt Nam

Biển số đang lưu hành có nhiều loại hơn chúng ta tưởng và không phải ai cũng đã từng thấy hết tất cả các loại biển số đó.

Biển số xe có nền màu xanh, chữ màu trắng

Biển số nền xanh là biển số xe của các cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan quyền lực nhà nước; cơ quan xét xử, kiểm sát; lực lượng công an nhân dân; các cơ quan của Đảng; tổ chức chính trị - xã hội.

Xe biển xanh thực chất là phương tiện chuyên dùng cho các tổ chức chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận. Những cá nhân được phép điều khiển ô tô có biển số xanh trên đường công cộng là những người làm việc cho các cơ quan Nhà nước và các tổ chức sự nghiệp công lập.

742156b4-20201023_074518.jpg

Biển số xe có nền màu đỏ, chữ màu trắng

Biển số xe màu đỏ được quy định là biển số xe ô tô, mô tô 2 bánh, mô tô 3 bánh, sơmi rơ moóc…được quản lý bởi Bộ Quốc phòng.

Để phân biệt các phương tiện của từng đơn vị với nhau thì trên biển số đỏ của các xe quân sự sẽ có các ký hiệu được quy định riêng tương ứng với từng cơ quan, đơn vị quân đội khác nhau.

Biển số xe nước ngoài

1. Biển số nền màu trắng, số màu đen, có sêri ký hiệu “NG” màu đỏ cấp cho xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của cơ quan đó. Riêng biển số xe của Đại sứ và Tổng Lãnh sự có thứ tự đăng ký là số 01 và thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các chữ số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký (biển số 01 được cấp lại khi đăng ký cho xe mới).

2. Biển số nền màu trắng, số màu đen, có sêri ký hiệu “QT” màu đỏ cấp cho xe của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của tổ chức đó. Riêng biển số xe của người đứng đầu cơ quan đại diện các tổ chức của Liên Hợp Quốc, có thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các chữ số chỉ ký hiệu xe của tổ chức quốc tế đó và thứ tự đăng ký.

3. Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, có sêri ký hiệu “CV” cấp cho xe của các nhân viên hành chính kỹ thuật mang chứng minh thư công vụ của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế.

4. Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, có ký hiệu “NN” cấp cho xe của tổ chức, văn phòng đại diện, cá nhân nước ngoài, trừ các đối tượng quy định tại trường hợp 1, 2, 3 nêu trên.

Biển số nền vàng, chữ màu đỏ

Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đỏ, có ký hiệu địa phương đăng ký và hai chữ cái viết tắt của khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế, cấp cho xe của khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ. Ví dụ biển số 74LB được hiểu là xe được cấp ở cửa khẩu Lao Bảo - Quảng Trị

Quy định mới về biển số xe theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA

33f3d516-20201023_074528.jpg

Trong các loại biển số xe nêu trên, biển số xe được xếp vào hàng quyền lực nhất ở Việt Nam chính là loại biển số xe ngoại giao mang ký kiệu “NG” màu đỏ của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao. Các xe mang biển số “NG” được hưởng quyền miễn trừ không bị khám xét, trưng dụng, bắt giữ, không bị áp dụng các biện pháp xử lý.

Chia sẻ