Nghiên cứu cho thấy đèn chạy ban ngày giảm 8,8% rủi ro tai nạn

Theo nghiên cứu, đèn tự động ban ngày có hiệu quả quan trọng nhất trong việc giảm rủi ro vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn.
Nghiên cứu cho thấy đèn chạy ban ngày giảm 8,8% rủi ro tai nạn

Một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Tai nạn Đại học Monash ở Melbourne, Úc, đã phát hiện ra rằng các phương tiện được trang bị đèn chạy ban ngày tự động (DRL) có nhiều khả năng tránh va chạm dựa trên tầm nhìn hơn so với những phương tiện không có. Nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu An toàn, họ đã sử dụng dữ liệu của cảnh sát từ New South Wales, Victoria, Queensland và Tây Úc để ước tính mức độ DRL làm giảm nguy cơ liên quan đến tác động của nhiều ô tô vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế. nhân tố. Nghiên cứu cho thấy rủi ro liên quan đến DRL đã giảm "có ý nghĩa thống kê" 8,8%, với mức giảm lớn hơn được thấy ở tốc độ cao hơn và trong thời gian bình minh và hoàng hôn so với ánh sáng ban ngày. tucson head.avif Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu là dữ liệu tai nạn thương vong do cảnh sát báo cáo đối với các sự cố xảy ra từ năm 2010 đến 2017 (được công bố trực tuyến vào ngày 8 tháng 2 năm 2023), với thông tin phương tiện được thu thập riêng, bao gồm cả số VIN. Điều này cho phép các nhà nghiên cứu xác định ô tô nào có DRL bằng cách sử dụng dữ liệu thông số kỹ thuật và các trường hợp DRL được cung cấp dưới dạng tùy chọn đã bị xóa. Trong điều kiện ánh sáng ban ngày, nghiên cứu cho thấy thiết bị DRL giảm 7,6% nguy cơ va chạm, trong khi đó, vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, nguy cơ va chạm giảm 20,3%. Nhìn chung, thiết bị DRL có liên quan đến việc giảm nguy cơ va chạm có ý nghĩa thống kê cao là 8,8%, với mức giảm rủi ro tương đối ước tính lớn nhất liên quan đến thiết bị DRL là 23,8% đối với các vụ va chạm vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn ở các khu vực có giới hạn tốc độ trên 47 dặm một giờ (75 km một giờ). Nghiên cứu kết luận rằng kết quả cung cấp bằng chứng rõ ràng rằng DRL nên được coi là bắt buộc đối với tất cả các phương tiện mới. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng mức độ giảm tiềm năng trung bình có thể nhỏ hơn so với tác động của một số công nghệ an toàn phương tiện cơ bản mới nhất hiện có. Cũng có thể có vấn đề về tính kịp thời khi thấy rằng dữ liệu mới nhất là từ hơn 5 năm trước. DRL đã là bắt buộc ở nhiều nơi trên thế giới và đã có nhiều nghiên cứu chứng minh tính hiệu quả của chúng ở Châu Âu và Hoa Kỳ. (Theo Motor 1)

Chia sẻ
Tags